• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Custom text here

Jak bezpečně rozmrazit zamrzlé potrubí?

Teplota v těchto dnech je hluboko pod bodem mrazu.

 

Meteorologové nám do konce týdne slibují teploty ještě nižší. A proto je dobré přidat několik rad, jak se zachovat ve chvíli, kdy dojde k zamrznutí vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Při potřebě rychlého rozmrazení těchto zařízení se přistupuje k někdy nepříliš bezpečným metodám rozmrazování otevřeným ohněm nebo jinými zdroji s nepřiměřeně vysokou teplotou.

 

Při používání otevřeného ohně nemusí dojít ke způsobeným škodám přímo plamenným hořením. To, že škody nevzniknou plamenným hořením, je však spíše otázkou náhody. Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy došlo k požáru zemědělských objektů, případně k otravě dobytka oxidem uhelnatým a následně k jeho úhynu. Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo. Dalším ne příliš dobrým nápadem je používat otevřený plamen v prostorách, kde se uklízí spíše jen sporadicky. Rozmrazit zamrzlé potrubí ústředního topení ve sklepě nám může sice pomoci benzinová letlampa, ale pozor na staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí, které se snadno a rychle mohou vznítit,“ říká nprap. Václav Dostál, vyšetřovatel hasičů Pardubického kraje. Oheň nám dobře neposlouží ani při rozmrazování vozidel. Nepřípustné je například rozmrazovat dopravní prostředky jeho rozděláním pod vozidly. Výsledkem je pak požár se značnými škodami.

 

vlockaZnáme řadu bezpečnějších způsobů rozmrazování, které však osoby provádějící rozmrazování nepoužívají jen proto, že trvají o trochu déle než uvedené nebezpečné způsoby. Je to především rozmrazování horkou vodou, kdy zamrzlé potrubí, armaturu, či další předmět poléváme horkou vodou, nebo nám pomůže horká pára. Špatnou variantou nejsou ani různé druhy horkovzdušných ´fukarů´. Zde však musíme dbát návodu výrobce
                  a dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.

 

vlockaNejčastěji dochází k zamrzání vodovodních potrubí, kde lze doporučit především elektrické rozmrazování. Je to způsob, při kterém se používají rozmrazovací transformátory. Toto rozmrazování smí provádět poučená osoba a lze jej použít jen na kovová potrubí, nejsou-li jednotlivé části izolačně oddělené. Další osoba musí sledovat, nedochází-li k nadměrnému oteplování potrubí, především tam, kde nemáme jistotu, že
                  se nedotýká hořlavých částí objektu, a kde nevíme, zda není izolováno hořlavým
                  materiálem. Zde je možnost vzniku požáru i po provedeném rozmrazení.

 

Při dodržení uvedených způsobů a podmínek rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně předejít. V každém případě však vyloučíme použití otevřeného plamene. I když jsou uvedené bezpečné způsoby možná trochu pracnější a zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vyváží to, že objekty a zařízení ochráníme před vznikem požárů a následných škod,dodává Václav Dostál.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

 

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec