• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Custom text here

CHOVÁNÍ PŘI BOUŘCE A SILNÉM VĚTRU

Meteorologové na počátek prázdnin předpovídají silné bouřky s velmi nebezpečnými doprovodnými jevy. Hasiči Pardubického kraje doporučují během bouřky a silného větru nevycházet zbytečně ven.

Pokud už se nacházíme venku, tak se schovat. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem.

V přírodě se můžeme schovat v hustém lese či například u úpatí vysoké skalní stěny. Naopak se rozhodně neschováváme pod osamělými stromy, převisy nízkých skal, či v menších staveních bez bleskosvodu.

Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti sloupů elektrického vedení, vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch.

Je-li to možné, přečkejte nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách. Za jízdy autem je vhodné snížit rychlost jízdy, v případě krupobití, výrazného zesílení větru či deště i zastavit na bezpečném místě.

Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání či plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.

Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty (ani deštník!!) – fungují totiž jako bleskosvod. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.

Českou republiku a tím pádem i Pardubický kraj v těchto dnech stále trápí bouřky. Z hasičské statistiky vyčteme:

Blesk jako příčina požáru

Podíváme-li se do statistiky HZS Pardubického kraje za poslední tři roky (2009 – 2012), evidujeme 16 požárů, které způsobil blesk. Škody u požárů způsobených bleskem se vyšplhaly na 9 015 400 korun.

 

Požáry způsobené bleskem (atmosférickým výbojem):

 

blesk2009 – celkem 5x, škody 7.720.000 Kč, uchráněno 3.380.000 Kč (největší byl požár RD v Třebosicích 3. 8., kdy došlo ke škodě 7.000.000 Kč)

 

blesk2010 – celkem 3x, škody 450.000 Kč uchráněno 6.300.000 Kč

 

 

blesk2011 – celkem 7x, škody 775.400 Kč, uchráněno 4.230.000 Kč

 

 

blesk2012 – zatím pouze jeden, škoda 70.000 Kč, uchráněno 2.500.000 Kč, jednalo se o rodinný dům v obci Osík, okres Svitavy.

 

Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS PAK

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec