• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - Custom text here

OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Silniční (ADR) a železniční (RID) přeprava nebezpečných látek se řídí mezinárodními dohodami, které ukládají patřičné značení. Nejprůkaznějším je oranžová tabulka 40x30 cm, rozdělená na dvě části, ve kterých jsou napsány číselné kódy – KEMLER kód nahoře a UN kód dole.

 

220px Tablica ADR.svg

 

Kemler kód

- (vrchní část tabulky) určuje jaké nebezpečí nám od látky hrozí - je složen ze dvou nebo tří čísel od 2 do 9, někdy doplněných písmenem X

 

nebezpecne latky

 

2 – uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí

nebezpecne latky

 

3 – vznětlivá pára kapaliny nebo vznětlivý plyn

nebezpecne latky

 

4 – hořlavá pevná látka

nebezpecne latky

 

5 – látka s oxidačními účinky (schopná samovznícení)

nebezpecne latky

 

6 – jedovatá látka

nebezpecne latky

 

7 – radioaktivní látka

nebezpecne latky

 

8 – žíravá látka

nebezpecne latky

 

9 – látka s nebezpečím prudké reakce (samovolný rozklad)

nebezpecne latky

 

X – látka nesmí přijít do styku s vodou (uvádí se před číslicí)

 

Pokud jsou čísla v Kemlerově kódu zdvojená či ztrojená, znamená to stupňování nebezpečí (např. 3 – hořlavá kapalina, 33 – lehce hořlavá kapalina).

UN kód

- (spodní část tabulky) je pro běžného člověka nic neříkající číslo, jedná se však o číslo převážené látky. Každá přepravy schopná látka má přiděleno zpravidla čtyřmístné číslo,které lze v případě potřeby nalzt ve speciální databázi.

Pokud je vozidlo označeno vepředu a vzadu jen prázdnou oranžovou tabulkou, znamená to, že převáží více druhů látek najednou.

ZDE si můžete lehce zjistit Kemler a UN kód jednotlivých látek.

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec