• 2

 • 3

 • 4

Copyright 2024 - Custom text here

Výcvik Josefa Soudka 7.3. - 9.3.2014

09


Josef Soudek se zúčastil v ÚHŠ Jánské Koupele výcviku "Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou"

Provádění záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou jednotkami požární ochrany zahrnuje širokou škálu činností a aktivit, které hasiči musí řešit v prostorech s nebezpečím pádu, často v nebezpečných a exponovaných situacích.

Tato činnost není v České republice omezena kategorií jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky PO“). Záchranu osob z výšky, technicky náročné zásahy s komplikovaným přístupem s nutností využití lanových technik, řeší specielně odborně připravovaní členové lezeckých skupin a lezeckých družstev (dále jen „hasiči-lezci“), kteří jsou ustaveni v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) a plošně pokrývají území České republiky. Nicméně slanění, pracovní polohování, záchranné a likvidační práce např. při řešení následků větrných smrští, upevnění plechů na střechách, využití lanové techniky pro záchranu osob během povodní, případně při odstraňování následků povodní apod. může být a v praxi bývá řešeno obecně jednotkou PO bez ohledu na kategorii jednotky PO.

Všechny zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou kladou zvýšené nároky na zasahující hasiče vyplývající z vysoké rizikovosti prováděné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou. Hasiči, kteří jsou v prostoru s nebezpečím pádu, musí činnost provádět bezchybně, precizně a s vědomím následků, které mohou vyplynout z individuelní chyby při prováděné činnosti. Jakékoli pochybení může mít a má za následek pád se všemi jeho negativními důsledky. Zpravidla se jedná o těžké nebo smrtelné úrazy.

Stávající systém odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále je „JSDHO“) dostatečným způsobem nereflektuje na výše uvedené skutečnosti, odborná příprava členů JSDHO je v gesci velitele JSDHO bez ohledu na to, zda k této specifické činnosti má předpoklady fyzické, psychické a pedagogické. Problematika prací ve výšce a nad volnou je začleněna v kurzech k získání odborné způsobilosti velitele JSDHO. Časovou dotaci na tuto oblast ve srovnání s možnými důsledky nesprávně prováděných činností lze považovat za neadekvátní a nedostatečnou.

Z výše uvedených důvodů pověřené vzdělávací zařízení SH ČMS – Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích (dále jen „UHŠ Jánské Koupele“) připravuje instrukčně metodická zaměstnání – Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro jednotky SDH obcí I (dále jen „IMZ I“). Cílem IMZ I je připravit a proškolit velitele jednotek SDH obcí, velitele družstev a případně velitelem JSDHO určeného člena (garanta odborné přípravy) k jednotnému provádění odborné přípravy ve výšce a nad volnou hloubkou. IMZ I bude realizován s podporou Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Prostředky pro IMZ byly poskytnuty firmami dodávající jednotkám požární ochrany věcné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, především firmou Singing Rock a dále firmou Lanex a.s. Program IMZ I byl připraven a bude veden členy Lektorského sboru HZS ČR pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Video z výcviku naleznete ZDE

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec