• 2

 • 3

 • 4

Copyright 2024 - Custom text here

Kronika SDH Proseč

Město Proseč připravilo naprosto unikátní možnost prohlédnout si v elektronické podobě kroniky Proseče včetně všech místních částí, organizací a spolků. Díky tomu Vám můžeme přinést kroniku našeho sboru v digitální podobě.

Objevte důležité okamžiky naší historie z pohodlí vašeho domova. Jak byla založena Proseč a jaká je historie místních částí, kdysi samostatných obcí? Kdo slavný nás navštívil nebo jaké tragédie se zde udály? Žili zde vaši předkové a nebo sestavujete třeba rodokmen? Odpovědi na mnohé otázky máte nyní sami možnost získat dobových materiálů, jejichž originály jsou většinou uloženy ve Státním okresním archivu v Chrudimi nebo archivu v Zámrsku.

Více kronik si můžete prohlédnout na stránkách města Proseč

kronika na vysku

Významná data SDH Proseč dle kroniky sboru

 • 1881 Založení sboru
 • 1882 Zakoupena první dvouproudová ruční stříkačka
 • 1883 První využití nové stříkačky při zásahu u požáru
 • 1884-1902 Léta krize, úpadek spolkové činnosti
 • 1903 Oživení činnosti zásluhou nových funkcionářů – Karel Vaněk, Josef Hemerka,Vojtěch Planička
 • 1905 Uspořádán první spolkový ples a úspěšný zásah u požáru v Proseči
 • 1906 Uspořádáno setkání sborů v rámci oslav 25 let od založení
 • 1909 Zřízen zvláštní fond pro zakoupení nové stříkačky
 • 1910 Postaveno nové skladiště na hasičské nářadí a náčiní
 • 1911 Při příležitosti oslavy 30. výročí předána do užívání sboru nová hasičská zbrojnice
 • 1912 Zakoupena nová stříkačka od fy. V. Stratílek z Vysokého Mýta za 1810 Kč.
 • 1913 Zakoupeno 60 m nových hadic, zemřel zasloužilý člen Vojtěch Planička
 • 1914 Župní sjezd hasičstva v Proseči dne 21. června, při této příležitosti konána výstava hasičského náčiní. 27.7.1914 Vyhlášena všeobecná mobilizace, činnost sboru ochromena nástupem většiny členů k vojsku
 • 1916 Vstup 9 žen do řad hasičstva – Štěpánka Kulhavá, Bernadeta Chalupníková, Boženka Havlíková, Emilie Nováková, Františka Nekvindová, Antonie Mužíková, Filipina Koukalová, Antonie Venturová, Marie Venturová, Anna Vobejdová
 • 1917 Mizivá spolková činnost, růst počtu členek na 18
 • 1918 Spolkový život prakticky ustal, velká manifestace všeho občanstva v Proseči 28. října
 • 1919 Založen divadelní odbor
 • 1921 K 40. výročí uspořádán „Hasičský den“, odhlasováno vybudování pomníku padlých ve světové válce
 • 1923 Zmotorizována původní ruční stříkačka
 • 1924 Účast na župním sjezdu v Krouné
 • 1926 Účast na župním sjezdu v Otradově
 • 1927 Župní sjezd na Štěpánově
 • 1928 Zemský hasičský sjezd
 • 1929 Župní sjezd v Prosetíně
 • 1930 Samaritní odbor poskytl pomoc při tragické nehodě sboru z Budislavi, ve prospěch postižených provedena sbírka s výnosem 1200 Kč
 • 1931 50. výročí založení sboru oslaveno uspořádáním župního sjezdu, bohatá činnost sboru
 • 1934 Ze sbírek sboru pořízena pamětní deska obětem 1. sv. války, zhotovena z bronzu na návrh akademického Sochaře Karla Babky za téměř 5000 Kč, umístěna v budově obecné školy na náměstí 12.8.1934 Předána do užívání nová motorová stříkačka, která byla zakoupena od firmy Stratílek za 24 000 Kč
 • 1935 Zemřeli zasloužilí a zakládající členové Josef Hemerka a Alois Herynek
 • 1938 Reorganizace hasičstva a zavedení nových stejnokrojů
 • 1939 Hasičská činnost téměř ochromena fašistickou okupací – zakázáno nošení čepic a všech odznaků, zemřel zakládající člen Josef Kučera
 • 1941 Zakázána veškerá kulturní činnost
 • 1944 Velitel sboru Josef Ventura zatčen gestapem
 • 1945 Na následky trýznění umírá čestný velitel sboru Josef Ventura
 • 1946 Z vlastních prostředků doplněn základní inventář
 • 1948 Odhlasována výstavba vlastního kulturního domu s hasičskou zbrojnicí
 • 1949 Uspořádána velká akce „Armáda s lidem a lid s armádou“
 • 1950 Sloučení hasičských sborů v Proseči a Záboří, výstavba zbrojnice zastavena pro nedostatek finančních prostředků
 • 1951 Reorganizace hasičstva – „Československý svaz hasičstva“, schválena dostavba hasičské zbrojnice
 • 1953 Úmrtí Klementa Gottwalda; reorganizace čsl. hasičstva – „Československý svaz požární ochrany“
 • 1954 Uspořádán celookresní sraz požárníků při příležitosti otevření nové požární zbrojnice; založeno družstvo mladých požárníků; Jednota dostala nové auto Praga RN
 • 1955 Umístění žáků pod vedením Josefa Háněla v okresní soutěži na 2. místě
 • 1957 Stagnace, pouze dobrá činnost divadelního odboru pod vedením Jana Stodoly
 • 1958 Velká povodeň – záchranné akce
 • 1959 Sloučení jednotek Proseče a Záboří se ukazuje jako nereálné, situace řešena opětným rozpojením; provedenavýstavba sušáku na hadice
 • 1960 Umírá čestný člen Václav Tošovský, obětavý funkcionář
 • 1963 Se zpožděním dvou let vzpomenuto 80. výročí založení sboru
 • 1966 Z dlouholetých členů zemřeli Karel Havelka, Eduard Havelka, Antonín Večeřa a Jaroslav Háněl
 • 1967 Z dlouholetých členů umírá Josef Novotný
 • 1968 Vzpomínková slavnost na „100. výročí vyhoření Proseče“
 • 1969 Z dlouholetých členů zemřeli Jaroslav Kvapil, František Háněl, Jan Kučera a Josef Bartoš
 • 1970 Ze zasloužilých členů zemřeli Jan herynek a Bohumil Lehký
 • 1971 Vzpomenuto 90. výročí založení sboru, odchod velmi činného člena výboru Františka Šibravy
 • 1973 Odchod jednoho z nejaktivnějších členů výboru Miroslava Křiklavy
 • 1976 Umírá jeden z nejstarších členů Josef Krejčí (členem 68 let) a Vratislav Netolický (členem 46 let)
 • 1977 Okrsková soutěž v Proseči; umírá čestný člen Jan Havran
 • 1978 Umírá čestný předseda František Křiklava
 • 1979 Umírá zasloužilý člen Viktor Zeman; bratrský sbor ze Záboří ztrácí náhlým odchodem velitele Františka Skálu
 • 1980 Požární sbor zařazen jako výjezdový ve skupině C 1 (to přináší povinnost vyjíždět k požárům do okolních i vzdálených obcí nejen v rámci okresu); umírá člen činný 39 let Václav Stodola
 • 1981 Vydání Almanachu ke 100. výročí založení sboru

SDH Města Proseč

tel.: 469 321 116

www.sdh-prosec.cz

správce webu: Pavlína Soudková

tel.: 606 134 339

e-mail: vodickovapavlina@seznam.cz

logo mesto prosec     logo prosec