• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2019 - Custom text here

Výjezdy 2019

20.3.2019

Planý poplach

180309 tr strom silnice pousov denik 630


V 6:40 byla jednotka vyslána na žádost operačního střediska k technické pomoci na odstranění stromu ve Zderazi.

 

 

 

 

 

 

Jednotka dojela do Zderaze a pokračovala do zákazu vjezdu směrem na Nové Hrady, který zde platil tento týden kvůli těžbě dřeva. Jednotka dojela až k vykáceným stromům přes vozovku, informovala se o situaci s dělníky, kteří těžbu prováděli a dozvěděla se, že do zákazu auta běžně jezdí. Jednotka informovala KOPIS a jela zpátky do Proseče a dále přes Bor na Polanku a směr na Zderaz do zákazu až k místu, kde se prováděla těžba. Vše bylo s operačním zkonzultováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

Použitá technika: CAS15 M2Z
Počet zasahujících členů: 3